Contact

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
Algemeen  
     
speellocatie secretariaat  
Sporthal de Amerhal TTV Die Meede  
Lignestraat 58 p/a Larixstraat 8  
4921 VE Made 4921 ML Made  
  06 27 24 02 67  
kaart secretaris@ttvdiemeede.nl  
     
Bestuur  
     
voorzitter secretaris  
Wesley van Mook Marcel Houtenbrink   
voorzitter@ttvdiemeede.nl secretaris@ttvdiemeede.nl  
     
penningmeester & ledenadministratie algemeen bestuurslid  
Ruud Verhoeve Sven van Gils  
penningmeester@ttvdiemeede.nl wedstrijdsecretaris@ttvdiemeede.nl  
     
algemeen bestuurslid    
Joey Heemskerk    
joeyheemskerk@ttvdiemeede.nl  
     
Jeugdzaken  
     
coordinator jeugdzaken hoofdtrainer  
Sven van Gils <vacature>  
jeugd@ttvdiemeede.nl training@ttvdiemeede.nl  
     
wedstrijdsecretaris toernooiencoordinator  
Sven van Gils Sven van Gils  
jeugd@ttvdiemeede.nl jeugd@ttvdiemeede.nl  
     
Seniorenzaken    
     
coordinator technische zaken hoofdtrainer  
Marcel Houtenbrink  (a.i.) <vacature>  
tc@ttvdiemeede.nl training@ttvdiemeede.nl  
     
wedstrijdsecretaris toernooiencoordinator  
Marcel Houtenbrink Peiro Korse  
wedstrijdsecretaris@ttvdiemeede.nl toernooien-senioren@ttvdiemeede.nl  
     
Activiteiten & Public Relations  
     
coordinator activiteiten sponsoring & fondsenwerving  
Wesley van Mook  (a.i.) Ruud Verhoeve  (a.i.)  
activiteiten@ttvdiemeede.nl sponsoring@ttvdiemeede.nl  
     
verslagen 't Carillon webmaster  
Sven van Gils Ruud Verhoeve  
redactie@ttvdiemeede.nl webmaster@ttvdiemeede.nl  
     
nieuwsbrief    
Esther & Hans Rovers    
diemailing@ttvdiemeede.nl    
     
Vertrouwenscontactpersonen    
     
interne vertrouwenscontactpersoon externe vertrouwenscontactpersoon  
Sylvia van Thoor Inge Schultze  
tel: 06 46 39 20 64 06 48 17 17 26  
vertrouwenscontactpersoon@ttvdiemeede.nl