zaterdag 10 december 2016

Verslag slotbijeenkomst DM6

Datum: 9-12-2016
Locatie: Van Genkstraat 20 in Etten-Leur (Tanaka)
Aanwezig: Wim Sestig, Chris van Mook, Hans Rovers en Ron van Dolen (verlaat)
Genodigden: Rob Kraus, Peter Salnicky, Martijn van Hoof (allen van Vice Versa '51 4)
Belangstellenden: Esther Rovers-van Seeters, Marcel Houtenbrink en Johan Verhoeve

  • Opening bijeenkomst
Wim en Chris openen de bijeenkomst met een kop koffie en het verwelkomen van de genodigden Rob, Peter en Martijn. Ron heeft aangegeven zich eerst nog een paar uurtjes te willen vermaken in de file en zal derhalve wat later komen.

  • Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst
De vorige bijeenkomst werd op 2 december j.l. gehouden in Tilburg. De confrontatie met de heren van Irene 5, met als inzet rechtstreeks behoud in de derde klasse, eindigde met een stemverhouding van 10 tegen 0 in het nadeel van DM6. Alle aanwezigen waren het erover eens dat dit niet kon worden goedgekeurd, maar dat er niets anders op zat dan het te accepteren. Daardoor was men tenslotte hier.

  • Promotie, behoud en degradatie
Wim opende de discusse met zeer overtuigende argumenten waar Rob niets tegen in de brengen had. Het antwoord van Peter kon bijna, maar dus niet helemaal, door Chris onderuit worden gehaald. Net op tijd kwam Ron binnengestruikeld om de discussie tegen Martijn weer een positieve wending te geven. De daaropvolgende uitwisseling van argumenten deed veel denken aan een historische strijd tussen een kleine nederzetting dat moedig weerstand bleef bieden aan de omringende legerplaatsen. Rob en Peter brachten Ron in verlegenheid, maar die kreeg gelukkig bijval van zijn teamgenoten. Martijn bleef deze avond elk antwoord schuldig.

  • Besluit
Met een stemverhouding van 6 tegen 3 werd besloten dat DM6 ook volgend seizoen in de 3e klasse mag uitkomen, terwijl Vice Versa '51 4 nog een jaartje in de 4e klasse zal blijven ballen.

  • Voorstel samenstelling werkgroep
Marcel ligt toe dat een aantal leden van andere werkgroepen besloten heeft om met onmiddellijke ingang hun functie neer te leggen, waardoor de noodzaak is ontstaan om een aantal werkgroepen samen te voegen. Dit heeft tot gevolg dat ook de werkgroep van DM6 in zijn huidige samenstelling op zou houden te bestaan. Nadat dit voorstel van alle kanten is bekeken, wordt het uiteindelijk aangenomen, mede doordat er onderling verschil van inzicht bestaat over het fanatisme waarmee de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daarmee was de huidige bijeenkomst dus tevens de laatste bijeenkomst van dit, in de afgelopen jaren, zo succesvolle team.

  • Rondvraag
Chris kwam met het voorstel om, net als hier in de Tanaka-kantine, ook in de kantine van de Amerhal in Made een mega-mix borrelhapjes voor € 8 te kunnen kopen. Zonder al te veel discussie werd dit voorstel met algehele stemmen aangenomen.

  • Sluiting bijeenkomst
Chris, Wim, Hans en Ron bedanken Esther, Marcel en Johan heel hartelijk voor de getoonde belangstelling. Dit werd zeer op prijs gesteld. Mede daardoor smaakte het biertje (met name die van Johan) weer uitstekend!


1 opmerking: